КЗО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ГАРМОНІЯ" ДОР"

 
ПРО НАС

 

У відповідності до чинного законодавства КЗО «Нікопольський ліцей «Гармонія» ДОР» (далі – Ліцей) створює умови для досягнення здобувачами результатів навчання відповідно до Освітньої програми закладу, забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти, базової середньої освіти та профільної середньої освіти.

 

Ліцей здійснює освітній процес відповідно до пункту 3 статті 12 Закону України «Про освіту» та забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до рівнів:

  • Початкова освіта (забезпечує всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості).

  • Базова середня освіта (забезпечує розвиток природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, національних та культурних цінностей українського народу).

  • Профільна середня освіта (забезпечує всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.